Δ. Μπάτης Α.Ε. (Τροφοτεχνική)


Εταιρικό Προφίλ

Δ.ΜΠΑΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΙΔΩΝ
ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ

ΤΡΟΦΟΤΕΧΝΙΚΗ

094360969

006982001000

ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

Αγίας Παρασκευής 67, Περιστέρι – 121 32

Υπηρεσίες πώλησης παγωτών ή άλλων γλυκών